от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

ШВЕЙЦАРИЯ

Един топъл ден, се прибирам след работа от града и както всякога, пристъпих да седна на една от пейките пред салона, където обикновено се събирахме и разговаряхме по грижите и събитията на деня. Учителя много често идваше при нас и с това създаваше условие за смислени и полезни разговори. Гледам, Учителя беше седнал на една от масите и тихо разговаряше с една сестра. Досетих се, че разговорът е от частен характер и затова заех една пейка от съседната маса, малко по-настрана. В този момент около мен се събраха още други и подехме свой си разговор. Малко след това от града пристигна още един брат. Тъкмо седна и почна да говори, гледам Учителя, Който се беше сбогувал със сестрата, също обръща глава към нас и се заслушва. Този брат казваше: "Аз съм назначен като търговски консул в Швейцария. Там ще имам достатъчно време да проуча един въпрос, който отдавна ме вълнува за тази страна. В Швейцария живеят три народности - италианци, французи и германци. Искам да си изясня поради какви причини, защо и как така тези три народности живеят вече столетия наред в мир и разбирателство. Като имам достъп до библиотеките, ще мога да използвам и богатата литература по историческите и социални въпроси, още от най-стари времена. Така ще мога да дам напълно изчерпателен и научно обоснован отговор на този въпрос." В този момент погледнах към Учителя. На лицето Му беше грейнала усмивка, показваща чувството за съвършено погрешния и безрезултатен път, по който този брат беше решил да търси разрешението на въпроса. Аз отново обърнах погледа си към Учителя, очаквайки да посочи пътя към правилното разрешение. Този диалог с погледи беше мигновен. Учителя се обърна към брата и каза: "Из книгите в библиотеките разрешението на този въпрос Вие не ще намерите. Тези три народности живеят в мир, разбирателство и братски отношения, защото на Монблан има седалище на Бялото Братство. Благодарение на тяхното влияние, злото не може да се промъкне между народите там и да внася смут и раздори между тях."

Всички се спогледахме с приятна изненада от неочаквания кратък, ясен и убедителен отговор. А братът въздъхна с облекчение, че се отърва от необходимостта да се рови в прашасалите томове на библиотеките. Една доволна усмивка грейна по лицето му. Разбира се, всеки ще схване, че не става въпрос за седалище на Разумни същества, облечени във физически тела като нашите. Швейцария е дадена от Разумния свят като модел за съвместно съществуване на различните народи. И човечеството трябва да се поучи от този резултат.