от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


ПЪРВИЯТ ЦИГУЛАР

Дълбоки родствени връзки свързват човека с Природата. Това той трябва да пази и поддържа. Изгревът на Слънцето е най-хубавият момент, който ние не пропускаме, особено през пролетта.

Учителят излизаше на разходка почти всяка сутрин, придружаван от приятели. От някой хубав връх посрещахме изгрева на Слънцето - първия лъч. За Слънцето Учителят ни е говорил много. И всякога имаше нещо ново да ни каже.

– Красива е дрехата на всяко живо Същество, което става рано, преди изгрева на Слънцето, и работи с Любов. Не става ли сутрин рано, не работи ли, то ще бъде просто и бедно облечено. Работа се изисква от всички Същества. Колкото те са по-съзнателни, толкова по-големи усилия трябва да полагат. Иска ли човек да бъде млад, трябва да става рано, когато Любовта му пошепне да стане. Любовта му казва: "Стани преди изгрева на Слънцето!"

През пролетните месеци трябва да се използва обновителната сила на Природата. Един прозорец е отворен и това има известно влияние. Но ако знаеш, че зад прозореца има едно Разумно Същество, което го отваря, тогава има друго влияние.

Превеждам: всяка сутрин Слънцето се показва на изток. В изгрева на Слънцето трябва да виждаме Разумните Същества.

Посрещането на слънчевия изгрев всякога ползва. Ползва и тогава, когато има облаци и Слънцето е закрито, защото неговите енергии преминават и през облаците. Изгревът на Слънцето при всички случаи внася подем в човека.

Тази жива енергия идва само сутрин. За всяка работа има точно определено време. Който иска да стане гениален, трябва да излиза сутрин и да посреща Слънцето. Той трябва да остави тези мощни сили да работят върху него.

Стани рано! Излез вън, посрещни Слънцето! Какви неща се крият в изгряващото Слънце! Ако човек излиза редовно сутрин, ще получи вдъхновение.

Първият цигулар в Природата е Слънцето. Първият слънчев лъч е първата ария.

Ако наблюдавате изгрева на Слънцето, без да почувствате неговата музика и Слово, вие сте в положение на онзи финансист, който по цял ден събира и вади числа, прави изчисления, без да придобива нещо.

Излагайте гърба си на Слънцето, мислете за него, за да приемете енергията му. Когато сте неразположен, прекъснете работата си, излезте навън, изложете известно време гърба си на Слънцето и след това продължете работата си. От Слънцето ще приемете това, което никаква наука и никаква философия не може да ви даде.

Светлината е външната страна, но в нея има нещо по-тънко, в нея са жизнените и Разумните Сили на Природата.