от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

КНИГА: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя - 1919


НАРЯДИ

Първи наряд за 1919/20 г.

Начало: 21 септември 1919 г.

През тази година ще имате за наряд работа по изучаване на Библията по следния ред:

В една торбичка ще поставите листчета, на които да са написани всички заглавия на книгите от Библията от Стария и Новия Завет: Битие, Изход, Левит и пр. Ще започнете наряда от 21 септември 1919 г., неделя. На тази дата ще бръкнете в торбичката и което заглавие извадите, от тази книга ще четете. Изтегленото жребие поставяйте в друга торбичка или плик. Щом изчетете определените стихове от всяка глава на книгата, ще теглите ново жребие за нова книга и т.н. Започвате да четете по ваше желание от толкова глави на ден, колкото искате. Най-добре е да разпределите по дни цялата Библия, която съдържа 1189 глави от 66 книги. В такъв случай ще имате 94 дни по 4 глави = 376 и 271 дни по 3 глави = 813, или всичко 1189 глави и от всяка глава по един стих, а именно десетия. Нека всеки да състави за себе си план за четене и да го приведе в изпълнение. Всеки прочетен стих ще се вписва дословно в специална тетрадка най-късно до вечерта на същия ден. При пътуване, ако Библията не ви е под ръка, ще изтегляте предварително жребието за книгата, ще определите от нея стиховете, които ще четете през дните на вашето отсъствие, ще ги напишете в тетрадката и от нея ще ги четете всеки ден по реда им.

Ставане от сън – всеки ден най-късно половин час преди изгрев слънце трябва да бъдете на крак, готови за работа: умити, облечени, тихи, спокойни, с мир на духа.

Дни на пост ще бъдат онези, в които нямате разположение за ядене. Тези дни могат да бъдат един, два и повече на месец. А може през месеца и да няма дни на пост. Постът трябва да дойде по разположение, по естествен път, а не да бъде наложен – да не се усеща нито глад, нито апетит. Продължителността на поста ще бъде също по разположение. По време на поста ще размишлявате върху една от следните Добродетели: през първия пост – милосърдието, през втория – радостта, през третия – търпението, през четвъртия – вярата, през петия – надеждата, през шестия – сърцето, през седмия – волята, през осмия – душата, през деветия – духа, през десетия – чувствата, през единадесетия – Царството Божие, и през дванадесетия – Божията Любов и Божията Мъдрост. Ако дните за пост през годината надминат дванадесет, тогава ще започнете отначало по същия ред. Паралелно с това през време на поста ще се прочетат следните беседи от Сила и живот, първа серия: през първия пост – Ето Човека, през втория – Житното зърно, през третия – Явлението на Духа, през четвъртия – Талантите, през петия – Любовта, през шестия – Служенето, през седмия – Сънищата на Йосиф, през осмия – Мир вам, през деветия – Необходимостта да познаем Бога, през десетия – Митар и фарисей, през единадесетия – Страхът, през дванадесетия – Условия за Вечен живот. Ако ще имате повече дни на пост, тогава ще четете още и Приливи и отливи, Новото основание, Многоценният бисер, Учителите, Марта и Мария и Истината. При повече дни на пост направете запитване.

Към настоящото се прилага едно упътване за изпълнението на този наряд, в което всичкият материал е систематизиран.

Този наряд се дава за изпълнение на онзи член или нечлен, който желае да го изпълнява точно.

28 август, четвъртък

Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г.

21 септември 1919 г., неделя (първа седмица)

Първи ден от Годишната среща

1. Ставане от сън – най-малко половин час преди изгрев слънце бъдете готови за работа, тихи, спокойни.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – да се всели в нас и да разработи всичко, което ни е преподадено;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, чрез тази Мъдрост да насади в нашите души Добродетелта.

2.в. Четиво от Библията: да се прочете най-малко десетият стих от четвъртата (третата) глава на онази книга от Библията, която се е паднала по жребий. Ако имате разположение, прочетете главите изцяло и размишлявайте върху тях. Прочетеният десети стих да се препише в специална тетрадка.

Забележка: Ако главата, от която ще се чете десетият стих, няма десет стиха, ще се вземе онзи стих от следващата глава, който след номерацията от предишната глава се падне десети по ред.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане за задържане на благословението, преда¬дено при годишната среща.

4. Ако през този ден постите, ще добавите следното:

4.а. Размишляване върху определената за този ден или тези дни на пост добродетел;

4.б. Прочитане на съответната беседа от Сила и живот;

4.в. Отбелязване точно в специална тетрадка на атмосферното състояние през деня или дните на поста: облачно и към коя част на небосклона, ясно, тихо, ветровито, с посочване на посоката и силата на вятъра, мъгливо, студено, топло и пр.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет за дейността през деня и отбелязване на дневната точка в триъгълника, съответно на дадените за него обяснения.

През останалите дни от седмицата до 27 септември включително ще се изпълняват само т. 1, 2.в. и 3 от про¬гра¬мата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

28 септември 1919 г., неделя (втора седмица)

Втори ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, да насади чрез тази Мъдрост Добродетелта в нашите души.

2.в. Молитва за идването на Царството Божие на Земята.

2.г. Четиво от Библията – както през първата седмица т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 4 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

5 октомври 1919 г., неделя (трета седмица)

Трети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословение на нашите братя по дух, по душа, по ум, по сърце и по сила.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 11 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

12 октомври 1919 г., неделя (четвърта седмица)

Четвърти ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословение на всички наши близки и да ни даде Бог повече просвета и светлина.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 18 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

19 октомври 1919 г., неделя (пета седмица)

Пети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословението на българския народ, за да дойде Царството Божие в него;

Молитва за обединението на всички християнски народи по лицето на Земята;

Молитва за благословението на нашите домове и на самите нас и за благословението на домовете на нашите близки и приятели;

Молитва за идването на Царството Божие в нас в своята пълнота – в сърцата ни, в душите ни, в умовете ни, в духа ни и във волята ни.

Да благоволи Господ да скъса всички връзки, които пречат за духовното ни повдигане и за служенето на Господа.

Да даде Господ здраве, сила и живот на нас, на децата ни, на близките ни, които искат да служат на Господа.

Да се въдвори Царството Божие между нас и да благослови Господ делото на Веригата през тази година.

Да благослови Господ слушателите, членовете и учениците на Бялото Братство.

Да благослови и нас със Своята Милост, за да вършим винаги Добрата Воля Божия.

Ние призоваваме Господа на Милостта, Който я е изявил.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 25 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

26 октомври 1919 г., неделя (шеста седмица)

Шести ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху връзката между законите за самопожертванието и възкресението с молитва:

За въдворяването на Божествената Правда в нашите сърца.

За въдворяването на Божествената Мъдрост в нашите умове.

За вселяването на Божествената Любов в нашите души.

За постигането на Истината в нашите духове.

За осъществяването на Божествената Добродетел в нашия живот.

Мотото-лозинка на това е: Господи, изпълни всичко това според Духа на Твоето милосърдие!

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 1 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

2 ноември 1919 г., неделя (седма седмица)

Седми ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху всичко изложено в наряда за първата до шестата седмица включително в т. 2.б.

в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 8 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

За наряд през следващите седмици на годината до петдесет и втората включително се повтаря нарядът от първите седем седмици в същата последователност.

Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г.

21 септември 1919 г., неделя (първа седмица) Първи ден от Годишната среща

1. Ставане от сън – най-малко половин час преди изгрев слънце бъдете готови за работа, тихи, спокойни.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – да се всели в нас и да разработи всичко, което ни е преподадено;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, чрез тази Мъдрост да насади в нашите души Добродетелта.

2.в. Четиво от Библията: да се прочете най-малко десетият стих от четвъртата (третата) глава на онази книга от Библията, която се е паднала по жребий. Ако имате разположение, прочетете главите изцяло и размишлявайте върху тях. Прочетеният десети стих да се препише в специална тетрадка. Забележка: Ако главата, от която ще се чете десетият стих, няма десет стиха, ще се вземе онзи стих от следващата глава, който след номерацията от предишната глава се падне десети по ред.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане за задържане на благословението, преда¬дено при годишната среща.

4. Ако през този ден постите, ще добавите следното:

4.а. Размишляване върху определената за този ден или тези дни на пост добродетел;

4.б. Прочитане на съответната беседа от Сила и живот;

4.в. Отбелязване точно в специална тетрадка на атмосфер¬ното състояние през деня или дните на поста: облачно и към коя част на небосклона, ясно, тихо, ветровито, с посочване на посоката и силата на вятъра, мъгливо, студено, топло и пр.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет за дейността през деня и отбелязване на дневната точка в триъгълника, съответно на дадените за него обяснения.

През останалите дни от седмицата до 27 септември включително ще се изпълняват само т. 1, 2.в. и 3 от про¬гра¬мата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

28 септември 1919 г., неделя (втора седмица)

Втори ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Изричане на мотото-лозинка: Бог, Който е Любов и Мъдрост, да насади чрез тази Мъдрост Добродетелта в нашите души.

2.в. Молитва за идването на Царството Божие на Земята.

2.г. Четиво от Библията – както през първата седмица т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 4 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

5 октомври 1919 г., неделя (трета седмица)

Трети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята; Молитва за благословение на нашите братя по дух, по душа, по ум, по сърце и по сила.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 11 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

12 октомври 1919 г., неделя (четвърта седмица)

Четвърти ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята; Молитва за благословение на всички наши близки и да ни даде Бог повече просвета и светлина.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 18 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

19 октомври 1919 г., неделя (пета седмица)

Пети ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Молитва за идването на Царството Божие на Земята;

Молитва за благословението на българския народ, за да дойде Царството Божие в него;

Молитва за обединението на всички християнски народи по лицето на Земята;

Молитва за благословението на нашите домове и на самите нас и за благословението на домовете на нашите близки и приятели;

Молитва за идването на Царството Божие в нас в своята пълнота – в сърцата ни, в душите ни, в умовете ни, в духа ни и във волята ни.

Да благоволи Господ да скъса всички връзки, които пречат за духовното ни повдигане и за служенето на Господа.

Да даде Господ здраве, сила и живот на нас, на децата ни, на близките ни, които искат да служат на Господа.

Да се въдвори Царството Божие между нас и да благослови Господ делото на Веригата през тази година.

Да благослови Господ слушателите, членовете и учениците на Бялото Братство.

Да благослови и нас със Своята Милост, за да вършим винаги Добрата Воля Божия.

Ние призоваваме Господа на Милостта, Който я е изявил.

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 25 октомври включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

26 октомври 1919 г., неделя (шеста седмица)

Шести ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху връзката между законите за самопожертванието и възкресението с молитва:

За въдворяването на Божествената Правда в нашите сърца.

За въдворяването на Божествената Мъдрост в нашите умове.

За вселяването на Божествената Любов в нашите души.

За постигането на Истината в нашите духове.

За осъществяването на Божествената Добродетел в нашия живот.

Мотото-лозинка на това е: Господи, изпълни всичко това според Духа на Твоето милосърдие!

2.в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Господнята молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 1 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

2 ноември 1919 г., неделя (седма седмица)

Седми ден от Годишната среща

1. Ставане от сън, както през първата седмица.

2. Започване – размишление, молитви и четиво:

2.а. За вселяване на Божествения Дух – както през първата седмица, т. 2.а.;

2.б. Размишление върху всичко изложено в наряда за първата до шестата седмица включително в т. 2.б. в. Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.

3. Завършване на утринната молитва:

3.а. Добрата молитва;

3.б. Обливане – както през първата седмица, т. 3.б.

4. Ако през този ден постите, ще добавите от програмата за първата седмица т. 4.а., 4.б. и 4.в.

5. Вечер, преди лягане, правене на индивидуален отчет, както е отбелязано в програмата за първата седмица, т. 5.

През останалите дни от седмицата до 8 ноември включително ще се изпълняват само точки 1, 2.в. и 3 от програмата за неделя, като започнете с Добрата молитва и завършите с Господнята молитва, както и съответно т. 4 и 5, ако постите.

За наряд през следващите седмици на годината до петдесет и втората включително се повтаря нарядът от първите седем седмици в същата последователност.

Беседа по нарядите

Пътища в живота има много, но Пътят към посвещение е един. Нарядите, които ви давам, са методи в този път. Трябва да схванете вътрешния смисъл на всеки наряд и да го изпълнявате точно – само тогава ще се свържете с течението на Бялото Братство. В Божествения свят ви наричат немирни деца – искам през тази година да покажете, че вече не сте такива, като всеки изпълни точно наряда, който ще вземе. Мнозина започват с усърдие, но по средата на годината спират. Онези, които пропуснат да изпълнят поетия наряд, ще бъдат философи за Земята, а простаци за Небето. Такива ще трябва да поставят черна точка в триъгълника и да я умножат с две. А онези, които изпълнят наряда, ще бъдат герои и ще бъдат благословени. И великите хора много пъти са имали несполуки, но са полагали усилия и са успявали. И вие, ако положите такива усилия, ще научите един велик закон, който работи за благото на човечеството. И в тази работа, както в други, трябва да си послужите с три неща: чрез тялото си ще познаете цялата Вселена, чрез волята си ще направите да работи за вас цялата Вселена, а чрез ума си ще накарате есенциите на целия свят да работят за вас.

Наряди дадох два за избор – един голям и друг малък: голямата воденица иска много вода, малката – малко вода. Всяко издаване на тайна разваля. Но щом нарядите са станали известни на всички, нека всеки си избере един от тях, който си иска – първия или втория. Големия дадох на първите, като учени, чрез жребие – Господ да ги учи и оправи; малкия дадох на глупавите – достатъчно е да прочетат четири пъти Новия Завет. Това разпределение направих по две съображения: в обществото да има и глави, и опашки – главата показва посоката, по която трябва да се движите, а опашката придава сила на движението – тя е човешкият интелект. Едното без другото обаче не може. Великият Дух ще стъпче главата на онези, които нямат силата за движение – опашката. При четенето на Новия Завет трябва основно да изучите Евангелието, тъй че да влезете във връзка с Христос – да разбрете какво Той е искал да каже. Само човек, който дъвче, когато яде, се ползува от храната. Същото се отнася и до изпълнението на нарядите, с четенето. Защо трябва Евангелието да се прочете четири пъти? Ако например жената го прочете четири пъти, през първата година мъжът Ă ще се подобри с 50%, през втората – с 25%, през третата – с още 25%; значи за три години ще се подобри със 100%. Но тя трябва да казва: „Чета го заради Господа, Който живее в моя мъж.“ Какво означава четенето на Евангелието? Даваш храна на мъжа си, който страда от липса на храна.

Божественото е, когато се чувствате силни в изпълне¬нието. Речете ли от завист: „И ние ще го направим“ – това е земно. Винаги казвайте: „Господ направи“; никога не казвайте „Аз го направих“, защото това ще бъде работа на Антихриста. Това, което ви се дава, е от Учителите. Питате се: „Защо някой е Учител?“ Ще ви дам един пример: работите с едно длето – като се изхаби, вие го изхвърляте и взимате друго. Така и Господ, според времето и работата, сменя Учителите. Главният Учител в света обаче е Един. Когато Господ говори, аз приемам Божественото, който и да ми го каже – Учител, ангел, дете или простак. Божествените думи имат за мен една и съща цена, от когото и да се изговарят. Пазете за себе си Божественото, бъдете мост на Господа, а не на хората. Христос казва: „Аз станах път, за да минат другите.“ Той казва: „Говори!“, и аз говоря. И вие ще имате същото отношение към мен, и отношенията помежду ви ще бъдат същите. Аз зная как да си очистя очите от вашия прах, но другите как ще изчистят праха си? Годините 1919-1920 са особени – всяка година, която прекарвате сега, е равна на сто години, така че ако прекарате тази година, както трябва, ще отидете напред със сто години, а ако я загубите – губите сто години, дори и нещо повече, защото после няма да намерите никога тези условия, които имате сега. Като се върнете у дома си, трябва да проявите Любов и Мъдрост във всяко отношение – ще работите чрез Мировата Любов и Космичната Обич. А като ги разберете и приложите, ще имате два ключа, с които ще може да отключвате всичко. Тогава Великият Баща ще каже: „Доволен съм от Своите Деца!“ В нас ли е Господ, или е извън нас? Той е и вътре, и вън – по Любов е вън, по обич е вътре. Любовта е видимото, обичта – невидимото. Обичта обаче е много по-дълбока. Когато Любовта се самопожертва, ражда се обичта. Когато Любовта умира, обичта възкръсва. Някой път става и обратното. Онова, което не виждате, но което чувствате вътре във вас, е Божията Любов.

– Родителската обич към децата не може ли да се сравни с Божията обич?

– Може да се сравни, но трябва да бъде истинска. Дъщерята е еднаква с майка си, но синът не е, той е подобен на баща си. Когато някой път майката обича много дъщеря си, в последната има нещо мъжко – затова я обича, защото никой не обича подобния на себе си. Това е обяснение и на въпроса защо се женят хората. Но туй, което трябва да се обича у човека, е вътрешното, невидимото – всъщност то е и реалното. Да обичаш тялото, плътта, е лесна работа, илюзия. Важното е да можеш да обичаш у другиго това, което не виждаш, но което е и същинският човек – неговата душа.

Още няколко думи за наряда. Нека всеки вземе този наряд, който си иска. Но искам от вас да ми дадете шише непукнато, здраво – не ща такова, което тече. Чешмата тече и денем, и нощем, но вие не сте чешми. Ако бяхте поставени в положението на чешма, можехте да си бръщолевите, колкото си искате, но понеже не сте, трябва да си мълчите. Ако имате сила да карате машината, и моята сила ще дойде да ви помогне; ако нямате или започнете и престанете, и аз ще кажа: не сте ми потребни. Повтарям: които поемат нарядите, трябва да вложат в работата си две неща – трябва да започнат с Мировата Любов и да стигнат до Космичната Обич. Влязат ли в последната, те ще намерят безсмъртието, ще намерят Христа. Христос казва: „Който чуе гласа на Сина Человечески, ще оживее.“ Този Син Человечески чрез какво говори? Чрез Любов и чрез обич. И когато Той заговори у нас с тях отвън и отвътре, ние оживяваме и възкръсваме. Повярвайте в силата на Любовта и на обичта и ще имате Живот вечен. Величието и безсмъртието на Христос се състоеше тъкмо в тази Божествена Любов и обич, чрез която Той се пожертва за спасението на човечеството.