от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

Много обичах да разговарям с Учителя за събития, които човешкият род е преживял в своята история. От тези разговори съм разбрал, че планетата Земя е предоставена на хората. Те сами ще трябва да оправят живота на нея и отношенията помежду си. Великите Братя само ще помагат и съдействат в изпълнение на задачите за идването на едно Царство Небесно. Тук са хората, които ще трябва да направят от Земята една Райска градина, в която да живеят щастливо. В един такъв разговор, стана въпрос за Наполеон. Учителя ми каза: "Наполеон беше изпратен от Бялото Братство с три задачи: Да отнеме светската власт на папата, да премахне феодализма в Европа и най-после да направи Съединени щати от държавите тук. С първите две задачи той се справи, но с третата се провали. С това той не изпълни напълно възложената му мисия." Учителя всякога е подчертавал, че всеки един план на Бялото Братство ще се изпълни, когато и да било. Ако един пратеник не го осъществи. Те изпращат друг, дотогава докато се намери такъв, който да го изпълни. В хода на големите исторически събития и силите на Доброто, и силите на Злото, изпращат свои представители на първите отговорни места. Едните работят за благословението на човешкия род, а другите, за да донесат разруха и страдания, от които пък хората ще се поучат.