от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто

КОРЕНИТЕ

- Всяка мъчнотия е изпит, който трябва да се издържи. Като дойде едно изпитание в твоя живот, кажи си: "Страданието е дошло, за да изправя една своя погрешка."

Когато човек придобие самообладание, мъчнотиите и страданията ще изчезнат.

Сегашните страдания са предвестници на нов Живот, за който трябва да се приготви една фина материя. Чрез страданията материята на мозъка става все по-фина и все по-фина. Да страдаш, значи да пуснеш корени дълбоко в земята и да работиш. Чрез свадания, противоречия и противодействия придобивате опитност за великите закони, които направляват Живота.

Противоречията, които сега съществуват в Живота, в бъдеще няма да се повтарят.

Кой е краят на страданията? Разумността. Ако след като страдаш, станеш по-разумен, ще благодариш - това страдание е на мястото си. Ако си страдал и не си добил Разумността, това страдание не е на мястото си.

Когато се копае земята, за червеите и за мравките това е катаклизъм, страдание. Обаче Новата Култура се сее в земята именно чрез това копане. Човешките страдания са прилични на това копане, чрез което се посява Новата Култура в хората.

Нали за изчистване на тялото си служат с изтривалки7 Чрез страданията тялото се пречиства Ако тялото на човека не е чисто, Божията' мисъл не се предава правилно.Чрез мъчнотиите се пречиства нервната система. Когато всеки нерв се пречисти, тогава човек приема правилно Божествената Светлина и всяка мисъл.

Защо идват страданията7 За да се премахнат нечистотиите в човешкия ум.

Ангелите разбират дълбокия смисъл на страданията

на човечеството. Те знаят, че в тях се крие неговото благо.

Великите гении не са имали най-добрите условия.