от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


БЪДИ СЪВЪРШЕН

Учителят не пропусна да даде урок на учениците.

Склонът пред дома на Темелко беше стръмен, каменист и безводен. Като го изследва, Учителят откри в него на едно място влага. Накара ни да разкопаем и сам работи с нас, докато откри малко водица, която сълзеше. Направихме басейнче, в което отправихме водицата и тя започна да го пълни. Това беше второто изворче, което Учителят нарече "Изворът на здравето". С това, Учителят нагледно ни предаде урок: не пренебрегвайте и най-малките Божии блага.

Изворчето се украси. Пътечката се поправи. Под изворчето се насади малка зеленчукова градина, която се поливаше от водите му.

Урокът беше предаден нагледно, картинно. Така той никога няма да бъде забравен от учениците.

Не прилича ли човек на малко изворче?

Когато свършихме работата, Учителят даде пояснения върху третия закон:

Любов към себе си - да обичаш себе си, това значи – да обичаш Бога в себе си. Да служиш на себе си, това значи, да работиш върху себе си, да развиеш образа на Бога в себе си. Да обичаш себе си, значи да не допускаш лоши мисли, чувства и постъпки. Да обичаш себе си, това значи, да не си пакостиш, да не създаваш лоши навици. Който не спазва тези правила, той не обича себе си.

И тъй, не можеш да обичаш себе си, ако не обичаш Бога. Да обичаш себе си, това значи – да бъдеш съвършен.

Ако не схващаме дълбокия смисъл на Живота, ние губим кредита на Разумните Същества, които носят Божествения Живот и ни дават знания. Трябва да знаете смисъла на Живота. Той е много по-висш, отколкото си го представяте.

Смисълът на Живота е усъвършенстването на човешката душа.

Дойде при мене един човек и ме попита: "Какъв е смисълът на Живота?" Казах му: "Във вселената има около сто милиона слънца. Около всяко слънце има 12 планети. Трябва да обиколиш всичките тия слънца и планети; и да живееш във всяко едно от тия слънца и планети, по сто милиона години. И чак тогава ще се научиш, какъв е смисълът на Живота в неговата дълбочина.