от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто

БЪДЕТЕ СЪВЪРШЕНИ

Запитаха Учителя: - Кой е новият начин за работа? Учителят каза:

- Трябва да вземем участие в Божията работа. Това значи да мислим, да чувстваме и да постъпваме като Бога. В Природата трябва да работим по новия начин, а именно – както Бог работи.

Той работи по всесъвършен начин.

Бог е дълготърпелив. Ние ще бъдем търпеливи.

Бог е всемъдър. Ние ще бъдем мъдри.

Бог е вселюбящ. Ние ще бъдем любещи.

Бог е всесилен. Ние ще бъдем силни.

Бог е това, което ни подтиква да мислим и да работим.

Паднал си духом – Той те повдига нагоре.

Искаш да умреш – Той ти дава подтик да живееш.

Не искаш да работиш – Бог отвътре ти казва: „Иди да работиш.”

Аз гледам моите мисли и разбирания да съвпадат с разбиранията на Бога. Не искам заради мен да се изменя времето, но се съобразявам с времето, което Великото Разумно Начало нарежда.

Каква е задачата на човека? Непрекъснато самоизправление и самоусъвършенствуване.

Бог е непрестанно изявление на съвършенство, а човек е непрестанно изправление на себе си в пътя на съвършенството.

Това е тълкуване на стиха: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш.” Човек непрестанно коригира своето несъвършенство в пътя си към съвършенството.