от ПорталУики
Версия от 18:35, 28 юни 2010 на Ани (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

УТРИНИТЕ НА ИЗГРЕВА

А сега ще ви разкажа за утрините на Изгрева. След гимнастиките и Паневритмията ние заобикаляхме Учителя и като гладни птички зачуруликвахме в очакване на Неговите думи. Учителя обръщаше сериозно внимание на дишането, този тъй важен за всяка жива форма процес. Той ни даде ценни правила за едно пълноценно дишане. Правилното дишане зависи от количеството на приетия въздух и времето на задържането му. Как да диша човек? Само дълбокото дишане е пълноценно. Трябва да се прави разлика между плитко и дълбоко дишане. При плиткото дишане взима участие само горната част на белите дробове, само тя се пълни с пресен въздух. При плитко дишане се явяват предразположения към заболявания. При дълбокото дишане горната част на белите дробове и целите дробове се пълнят с въздух. Диафрагмата, която разделя гръдната кухина от корема, слиза надолу и натиска стомаха, червата и другите коремни органи. Но тъй като те не могат да слязат по-надoлу - отиват напред и затова при дълбокото вдишване най-напред се надува корема и после гърдите. А при издишването най-напред спада корема и тогава гърдите. Като дишате дълбоко, трябва да усещате вдигането и спадането на диафрагмата, която леко масажира стомаха, червата и другите вътрешни органи, а това е здравословно. Човек трябва да привикне към дълбоко дишане, като прави всеки ден по няколко упражнения. С течение на времето белите дробове ще свикнат през цялото денонощие да дишат дълбоко. Въздухът не е само съвкупност от кислород, азот, малко количество въглероден двуокис, прах, а също и някои други химически елементи. Той е проникнат и от прана, която на научен език сг нарича Жизнена сила, а на мистичен език - Божествен живот. Всичко е форма на Божествената мисъл, следователно и въздухът, също е проникнат от Божествената мисъл. Когато човек не участва с будно съзнание при дишането, т.е. не участва с мисълта си, той приема от въздуха главно кислорода, а в много по-слаба степен приема духовната му сила

Какво е значението на праната за организма? Тази жизнена сила прониква цялото физическо тяло и подхранва Етерния двойник. От количеството прана в организма зависи неговото здравословно състояние. Беден ли е на прана някой орган на човешкото тяло, той заболява. Когато се влее допълнително прана в болния орган, той оздравява.

Прана се съдържа не само във въздуха, но и в храната, която приемаме. Трябва всяка храна да се дъвче много добре, защото праната се приема главно от нервите, които са на езика, небцето и венците. Като се дъвче храната по-дълго, тези нерви имат повече време да възприемат прана. Стомахът и червата преработват само физическата част от храната. Че наистина праната се приема от нервите на устната кухина и че е носителка на живота, се вижда от следния факт - за да се смели храната от стомаха и червата и да се усвои от самия организъм са нужни няколко часа. Да речем, че някой трябва да отиде на нивата да работи, обаче не е вкусвал храна няколко дни преди това. Изтощен, няма никакви сили, но щом се нахрани, без да чака смляната храна да отиде в кръвта и от там в тъканите, той веднага добива сила и разположение да работи. Откъде е взел той тази сила? Само от праната, приета от нервите на устната кухина. Така се обяснява и следният факт - всеки човек, който добре дъвче храната си, се насища с по-малко храна, отколкото онзи, който бързо лапа храната, без да я дъвче по-дълго в устата си.

Когато човек се удари на някое място и усети болка, той бърза да допре ръката си на това място. Прави го, за да се влее там от жизнения магнетизъм (или от праната), изтичаща от ръката, така болката се облекчава. Същото имаме и когато детето се удари, то заплаква от болка и тогава майката започва да милва удареното място, болката утихва, а детето се успокоява и млъква. Майката е пратила чрез ръката си жизнен магнетизъм (или прана) на удареното място.

Учителя даде и методи за съзнателно приемане при-дишането на праната и духовните сили, които въздухът съдържа. За тази цел се употребяват формули, с участието на мисълта.

При вдишване да се изговарят мислено следните думи: „Благодаря, Ти Господи, за Божествения живот, който прониква въздуха и който приемам заедно с този въздух“. При задържане на въздуха: „Тоя Божествен живот, който съм приел отива до всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве.“

При издишване: „Този Божествен живот проявявам навън в своята дейност. Той е израз на Твоята Любов към нас. Аз ще употребя тази сила, за да Ти служа.“

Участието на мисълта в случая ще стане по следния начин: при вдишване на въздуха живо си представяме, че заедно с него приемаме в белите си дробове праната или Божествения живот. Ще си представяме, че прониква от орган в орган и най-сетне достига до върха на пръстите на краката. Ако някой орган в тялото е болен, ние с мисълта си насочваме праната към него, за да се обогати и той с нея. Щом приеме достатъчно прана, той оздравява.

Как трябва да става вдишването, задържането и издишването? Вдишването трябва да бъде бавно и дълбоко. Задържането трябва да трае колкото може повече време, за да имат възможност белите дробове да приемат от въздуха това, което той съдържа в себе си. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия се приема от него. Задържането на въздуха отначало може да трае 10-15 секунди, после постепенно да се увеличава, докато се достигне 30, 40, 50 секунди, една минута и повече. Издишването също трябва да става бавно.

Ако човек не диша правилно, то любовта в него не се проявява правилно. Чрез правилното дишане идва прилив на прана в организма, така до дълбока старост човек ще има запазени жизнени и духовни сили.

Правилното дишане прави лицето красиво, бръчките по него и върху ръцете изчезват. Ето един красив и сигурен метод за подмладяване. От дълбокото дишане и гласът на човека става музикален.

При бързо дишане окисляването на кръвта става така бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, поради която мнозина имат повече нечиста венозна кръв в организма си, отколкото чиста. А също така и при бързото окисляване на кръвта, част от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайки в артериите и вените. Когато броят на вдишките намалява, животът се продължава, когато броят на вдишките се увеличава, животът се съкращава.

Всяко небесно тяло приема енергии с отрицателния си полюс, а ги изпраща през положителния си. Когато един център е положителен, той дава, а когато е отрицателен - взима. Слънцето представлява извор от жива енергия за цялата Слънчева система. От полунощ до обед Земята (всъщност има се предвид дадено място от нея) е отрицателна и затова приема повече, а следобед до полунощ е положителна и затова дава повече. При залез Земята е най-положителна и затова дава най-много. Сутрин при изгрев тя е най-отрицателна и затова приема много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на слънчевия изгрев.

Трябва да имаме предвид следния закон: ние сме част от Земята и затова, когато тя приема и човешкият организъм приема и обратно, когато Земята дава и човекът дава. Затова именно най-силнодействащи са първите слънчеви лъчи. Сутрин имаме повече прана или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава живият организъм приема най-много мощни положителни енергии. Първите лъчи при изгрева са най-активни, защото Слънцето е в апогея на своята дейност. А един час преди изгрева на Слънцето неговата енергия има психическо влияние върху клетките на тялото, обновява тяхната енергия и създава нов импулс за работа върху тях. Преди изгрева лъчите, които се пречупват през атмосферата имат влияние повече върху мозъка. По време на изгрева лъчите на Слънцето, които идват по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувствителност. А към пладне, 11-12 часа, имат влияние върху храносмилателната система и я уякчават. А следобед изобщо слънчевата енергия има малко лечебен резултат. Аналогично нещо става и в течение на годината. През всички годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво. Земята (всъщност на дадено място) в началото на пролетта е повече отрицателна и затова най-много приема. Ето защо от всички годишни времена през пролетта слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март нататък Земята постепенно става положителна. През лятото тя вече е доста положителна и за това приема по-малко, а и летните лъчи действат, но по-слабо. През лятото само топлината е повече, но не и онази жизнена енергия, която е в изобилие с идването на пролетта. През четирите годишни времена слънчевата енергия оказва и четири вида влияния. Пролетта и лятото представляват прилив на слънчева енергия към Земята, а есента и зимата - отлив. Затова най-благотворното влияние на Слънцето започва от 22 март. Всички организми, които са здраво устроени се ползват от тази енергия, а слабите организми отслабват още повече. От 22 март Земята работи по-творчески. Творческите сили са в действие. За това имаме този силен растеж, тогава се извършва най-голямата органическа дейност. Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март нататък - целият месец април, месец май, до 22 юни. На последната дата всяко растене спира. За препоръчване е да се ляга рано и да се става рано, за да се посреща Слънцето и човек да приема своя дял, тъй както пчелите събират нектар от цветята. Всеки трябва да прави опит ред години, за да се убеди в тази истина. Не е въпрос на сляпа вяра. Всеки сам ще си изработи свои собствени схващания за благотворното влияние на Слънцето. Това не е никакво заблуждение, а дълбоко разбиране на основния закон на Великата Природа. Ние винаги трябва да бъдем в съгласие с нейните постановления и да разберем, че в тях се съдържат истинските методи за нашия живот. Ако ние вървим в съгласие с тях, всякога можем да бъдем уверени и умни, здрави и щастливи.

Първото условие за поддържане на тялото е чистия въздух, слънце и разходки. Иска ли човек разумно да използва енергиите на Слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните слънчеви лъчи, още преди изгряването на Слънцето. Енергиите, които се приемат по това време се равняват на енергиите, които би приел човек, ако се излага цял ден на Слънцето. Даже и в облачно време, като концентрирате мисълта си по посока на изгряващото Слънце, ще приемете неговата лечебна енергия. Облаците пречат да видим Слънцето, но неговите жизнени енергии минават през тях. Никаква външна сила не е в състояние да противодейства на Слънчевата енергия. Ето защо, на всички анемични и слаби хора трябва да им се препоръчва да излизат навън, независимо какво е времето, половин час преди изгрева, за да възприемат ранните слънчеви лъчи и после да отидат на работа. Зората дава на човека такава енергия, каквато никоя друга сила не е в състояние да му даде.