от ПорталУики
Версия от 13:07, 19 юни 2010 на Ани (Беседа | приноси) (Нова страница: Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева == РАБИНДРАНАТ ТАГОР == За събитията, които ставах…)

Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

За събитията, които ставаха по света, особено за онези, които бяха плод на добрите и светли подтици на човешкия род и отварящи път към нови възможности,Изгревът не беше откъснат. Тези събития имаха своето отражение при нас и им се даваше съответна оценка. През 1926 година зна¬менитият поет Рабиндранат Тагор обиколи европейските държави, където изнасяше беседи, засягащи отношенията между хората. В тях той подчертаваше, че спасяването на човешкия род може да стане само по пътя на мира и Лю¬бовта. Тихият глас на доброто и разума искаше да спаси све¬та от надигащата се по това време демонична вълна на дик¬татури и лакомия за земя. След Първата световна война заедно с подтика към мистичното и по-духовното се надигна и злото - жаждата към деспотизъм, устрем за оправяне на света чрез камшик и милитаристични похвати. Всичко това тласкаше света към нова война. В древна мъдрост се казва: "Когато фенера свети, най-тъмното е под него". На 17 ноември същата година Рабиндранат Тагор дой¬де и в България. Той изнесе своята беседа в салона на опе¬ретния театър, до паметника на Левски. В този ден всички улици около театъра бяха задръстени от народ, жаден да види и поздрави най-сърдечно високия гост. Аз бях един от многото посетители около театъра и само отдалеко можах да го зърна. Когато казах своето впечатление от знаменития човек на доброто, гледах лицето на Учителя, То светеше в един израз на благоговение пред този пратеник на Светли¬ната, дошъл и той да покаже на народите от Европа пътя на спасението от надвисналата го чудовищна беда