от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

ПРОТОКОЛ

за разпит на свидетел

София, 4 октомври, 1937 година.


Учителя Дънов да отговори на следните въпроси в най-големи подробности, с оглед, в хармония с беседите Му, печатани в специални издания, именно:

1. Относно официалното вероизповедание на държавата ни и на църквата ни.

2. Относно държавата ни, организацията ни, властта и законите на страната.

3. Относно правораздаването и съдийската ни колегия.

4. Относно обществения строй в страната.

5. Относно Българската народна армия . 6. Относно брака, семейството и морала в страната ни.

Отговорите са написани собственоръчно от Учителя:

В природата съществуват три порядъка: Идеален, Реален и Материален. Към първия спадат Бог, Природата и човека. Към втория спадат народ, държава и личност. Към третия - мозъчната, дихателната и храносмилателната системи. Религията представлява вътрешните възможности на един народ, които има с Божествения свят. Следователно, религията е един институт, който има за задача да възпитава човешката личност, нейните чувства, постъпки, да държи човека във връзка с Божественото и тоя народ да обича Бога, ближния си и народа си. Да почита и уважава всичко онова, което Бог е създал. Към тази Българска религия и църква, която служи на своя народ, за неговото повдигане и облагородяване, моята Любов към тях. Държавата, е външната страна на Българския народ, тя съдържа всички възможности, в които той може да се прояви. Държавата е един отличен институт, който спомага на външните и вътрешни условия на българския народ, да подобри отношенията си с всички други държави и народи. Българската държава е едно благо за народа. И всички ония, които служат на нея, да поставят ред и порядък, да извоюват свободата на своя народ, вършат една благородна работа. Ние не поддържаме революцията, ние поддържаме еволюцията, онзи Божествен процес, който постоянно повдига и подобрява живота на човечеството.

За съдийската колегия и органите на правосъдието: ние имаме почитание, понеже такъв институт съществува и в природата, и в човека, като съвест. Всички примери, които ние сме привеждали в своите лекции, имат за цел да уяснят какъв трябва да бъде човека и ония, на които говори. Ние сме привеждали много похвални примери за дълбокото съзнание на съдиите. Ние в нашите речи не сме имали никакъв умисъл да обидим това, което е разумно, добро, честно и справедливо в съдийската колегия.

Относно обществения строй в страната: нашето желание е било винаги да се подобри, без ненужни сътресения и всичко да стане разумно. Относно българската народна армия — тя е орган на държавата за запазване реда и порядъка в държавата. Каквото казахме за държавата, това включва и армията. За военните сме включвали много добри примери.

Относно брака: той е най-старият институт в Природата. Ние поддържаме еднобрачието и пълната семейна чистота. В началото Бог създаде мъжки и женски пол. Поддържаме също, че всяко семейство трябва да има две деца, брат и сестра. Семейството е образец каква трябва да бъде държавата, религията и народа. В семейството бащата представлява онзи, който царува, майката - онази, която охранява и възпитава. Бащата и майката са образ на ония, които в бъдеще ще управляват. За това сме обръщали внимание на добрите бащи и майки, които стават основа и строители на бъдещето. Никога не сме подбуждали някого към вражда и омраза към когото и да е. Всякога сме говорили за Любовта и взаимните уважения и почитания.

П. К. Дънов

4 Октомври 1937 година