от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто

ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО

В последните дни на 1944 година на Изгрева дойде човек. Той дотича запъхтян. Той бързаше.

-Кажете на Учителя, че искам да говоря с него. Цял живот човекът се беше колебал между Божествената Школа и света, сега беше направил своя избор.

-Кажете на Учителя, че искам да говоря с него.

Учениците съобщиха на Учителя:

-Човек иска да говори с Вас.

Учителят мълча дълго, после промълви:

-Кажете му, че концертът свърши.

И пак повтори тихо:

-Концертът свърши вече.

Разговорите "Изворът на доброто" както и беседите, събрани в трите томчета "Заветът на Любовта" са заключителната част на "Великия концерт". В тях Учителят хвърля последен поглед на изминатия път, обобщава, преоценява, пояснява всичко, върху което е говорил, спира се върху най-същественото, дава последните напътствия на учениците.

Разговорите "Изворът на доброто", както и цялото Слово на Учителя, отразяват съвършения свят, от който той иде, чистия и свят Живот, към който той ни води.

Този Живот иде сега за всички човеци братя.