от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева == ЗЕЛЕНИТЕ ЛИСТА НА ЗЮМБЮЛА == Един ден през проле…)
 
(ЗЕЛЕНИТЕ ЛИСТА НА ЗЮМБЮЛА)
 
Ред 2: Ред 2:
 
== ЗЕЛЕНИТЕ ЛИСТА НА ЗЮМБЮЛА ==
 
== ЗЕЛЕНИТЕ ЛИСТА НА ЗЮМБЮЛА ==
  
Един ден през пролетта на 1944 година бях отишъл в село Мърчаево, където беше Учителя. Поканен бях на скромния обяд. Край дългата маса, която беше сложена, се бяха събрали братя и сестри. Учителя беше седнал на тясна¬та страна, а аз точно на срещуположната. Обедът привър¬ши, масата беше разтребена. Върху нея някой беше поста¬вил цъфнал бял зюмбюл. Той пръскаше чистия си аромат, а ние подхванахме разговор около положението в света и мъ-чителното състояние, което преживявахме в непрекъснато¬то напрежение при бомбардировките и при евакуирането ни. Както се водеше разговора, гледайки Учителя и зюмбю¬ла в средата на масата, аз неволно казах: "От тук, от моето място, виждам, че зюмбюлът има три зелени листа, дано след три месеца се ликвидира това напрежение!" Учителя ме погледна, вдигна ръката си, показа петте си пръста и каза: "Пет!" Обадиха се братя и сестри, които бяха близо до Него: "Брат Николай, зюмбюлът има пет зелени листа!" Отдалече не бях видял и другите два листа. И наистина точ¬но след пет месеца, в началото на септември, това напреже¬ние, което преживявахме беше отмахнато.
+
Един ден през пролетта на 1944 година бях отишъл в село Мърчаево, където беше Учителя. Поканен бях на скромния обяд. Край дългата маса, която беше сложена, се бяха събрали братя и сестри. Учителя беше седнал на тясната страна, а аз точно на срещуположната. Обедът привърши, масата беше разтребена. Върху нея някой беше поставил цъфнал бял зюмбюл. Той пръскаше чистия си аромат, а ние подхванахме разговор около положението в света и мъчителното състояние, което преживявахме в непрекъснатото напрежение при бомбардировките и при евакуирането ни. Както се водеше разговора, гледайки Учителя и зюмбюла в средата на масата, аз неволно казах: "От тук, от моето място, виждам, че зюмбюлът има три зелени листа, дано след три месеца се ликвидира това напрежение!" Учителя ме погледна, вдигна ръката си, показа петте си пръста и каза: "Пет!" Обадиха се братя и сестри, които бяха близо до Него: "Брат Николай, зюмбюлът има пет зелени листа!" Отдалече не бях видял и другите два листа. И наистина точно след пет месеца, в началото на септември, това напрежение, което преживявахме беше отмахнато.

Текуща версия към 11:45, 15 юни 2010

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

ЗЕЛЕНИТЕ ЛИСТА НА ЗЮМБЮЛА

Един ден през пролетта на 1944 година бях отишъл в село Мърчаево, където беше Учителя. Поканен бях на скромния обяд. Край дългата маса, която беше сложена, се бяха събрали братя и сестри. Учителя беше седнал на тясната страна, а аз точно на срещуположната. Обедът привърши, масата беше разтребена. Върху нея някой беше поставил цъфнал бял зюмбюл. Той пръскаше чистия си аромат, а ние подхванахме разговор около положението в света и мъчителното състояние, което преживявахме в непрекъснатото напрежение при бомбардировките и при евакуирането ни. Както се водеше разговора, гледайки Учителя и зюмбюла в средата на масата, аз неволно казах: "От тук, от моето място, виждам, че зюмбюлът има три зелени листа, дано след три месеца се ликвидира това напрежение!" Учителя ме погледна, вдигна ръката си, показа петте си пръста и каза: "Пет!" Обадиха се братя и сестри, които бяха близо до Него: "Брат Николай, зюмбюлът има пет зелени листа!" Отдалече не бях видял и другите два листа. И наистина точно след пет месеца, в началото на септември, това напрежение, което преживявахме беше отмахнато.