от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

ТРАПЕЗАТА

Животът на Изгрева създаде и обстоятелството да имаме братски стол. Хранехме се всички заедно с Учителя на обед, а много често и вечер. Организацията на стола беше проста, а стойността на обедите достъпна за всички. Продуктите се доставяха било от града, било от нашето малко стопанство, което имахме тук. Кухнята ни, където се приготвяше храната от дежурните братя и сестри, беше добре съоръжена. Общото хранене Учителя смяташе за много важен елемент в един колективен братски живот. За храненето Той казваше, че то е най-важната работа: „Хранете се общо, когато сте наедно, макар и всеки поотделно да си е донесъл ядене. Всяка обща работа обединява хората.“ Затова по повод на най-различни наши семейни празници или пък по други по-важни събития от живота, ние се събирахме и се канехме взаимно. Особено тържествено отпразнувахме с обеди и вечери Първа пролет, началото на лятото, есента и зимата, а също и именния и рождения ден на Учителя - Петровден.

В неделя, след беседата от 10 часа, почти всички слушатели оставаха на обед. Учителя бе казал: „Който е могъл само един път в живота си да яде с любов и благодарност, той е разбрал смисъла на храненето. Не е въпросът да яде човек разнообразна храна, но трябва да я яде с любов и да благодари на Бога за великото благо, което му е дал. Тогава и най-простата храна е благословена.“

В хляба се крие Божествен живот. В него се намира Божественият Дух. В житото се крият най-мощните, най-благоприятните сили в живота. Животът на житното зърно е тъй свещен, както и нашият. Житото е най-чистата храна.

Здравето зависи от правилното хранене. Който има здрави зъби и дъвче добре храната си, не боледува. Ако дъвчеш само на лявата или само на дясната страна, не може да бъдеш здрав. Ако широко отваряш устата си при хранене, въздухът пречи на правилното храносмилане, тогава не можеш да бъдеш здрав. Ако при храненето мислиш лоши работи, критикуваш близките си или негодуваш против живота, не можеш да бъдеш здрав. Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш да се ползваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот, който може да те ползва само, ако обичаш тази храна. Добре е ако не си дояждаш. Нека всякога остава в стомаха ви поне една трета празно място. Това е едно от важните хигиенни правила и то трябва да се спазва.

Заболее ли човек от атеросклероза, трябва да яде по възможност по-малко и то, проста и чиста храна. Да се храни с варено жито, варен ориз и плодове. Разнообразявайте храната си, защото всеки вид храна съдържа специфична енергия, необходима за организма ви. Всеки плод носи нещо Божествено в себе си, но един от друг се различават. Каквато храна яде човек, такъв и става. Той трябва да подбира такава храна, която е в състояние да организира силите на неговото тяло. В обратен случай само пълнее и трупа материя, без да я организира. Всяка клетка в човешкия организъм трябва да бъде организирана, жива, за да вземе съзнателно участие във функциите на неговите органи. Това, което се изисква от физическата храна на човека, се изисква и от духовната му храна. Духовният човек се храни с мисли, чувства и постъпки. Следователно, ако мислите, чувствата и постъпките на човека не взимат участие в съграждането на неговото Духовно тяло, те са мъртви. Щом са мъртви, те са вредни. Има специална храна, чрез която човек може да възстанови паметта си, центъра за възприемане на красотата, за развитието на изкуството, поезията, музиката, науката и пр.

Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка, които не са в съгласие с великия закон на Битието, опетняват човека. Както се храни човек физически, така се храни и с чувствата, мислите и постъпките си.

Всеки сам трябва да си направи съчетанието между стомаха и храната, която приема. Ако съчетанието е добро, човек се чувства здрав, бодър, весел и готов за всяка работа. Всяка светла, права мисъл, е храна за мозъка, а всяко възвишено чувство е храна за сърцето. Това са съществени неща, без които човек няма мир и спокойствие в себе си. Не е добре човек да яде, когато е гневен или пък да се гневи по време на ядене. Забелязано е, че когато яде, човек трансформира състоянието си и неразположението му изчезва. За предпочитане е обаче да бъде разположен. Когато говорим за ядене, имайте предвид следното правило: „Яж когато си гладен.“ Гладът е първият импулс, който свързва човека с физическия свят. Той е най-добрият приятел на човека, но и най-големият му неприятел - от човека зависи как ще го приеме и как ще се справи с него. Природата е определила за всяка същество специална храна. Попадне ли на нея, той ще бъде здрав и ще се развива правилно. Храната, която обича, отговаря на силите, които действат в неговия организъм, по-точно - на неговите мисли и желания. Каквото и да е сложено на трапезата, приемете го с благодарност. Може да имате само хляб и сол, благодарете и за това. Хлябът е най-важният елемент за организма. Посолете си хляба, турете малко червен пипер и яжте с благодарност. Ако имате нещо готвено и плодове, по-добре ще бъде, но учете се да благодарите за всичко. Когато се храните не мислете за никакви други работи, освен за яденето. По-важна работа от храненето няма. Постигнете ли това, вие ще използвате храната разумно, а това ще се отрази благотворно върху организма ви. Щом физическото ви състояние е добро, щом сте физически здрав, и психически ще бъдете добре.

Не трябва да преяждате. Който яде много, не дава храна на мозъчната система, физическото му тяло се развива за сметка на мозъка.

За да държи в изправност тялото, ума и сърцето си, човек трябва да готви добре и с любов. Добре е човек сам да си приготви яденето. Щом нахрани тялото си, той изпраща храна на сърцето и мозъка. От енергията на приетата храна се създават красивите форми на тялото и удовете. Който се храни правилно, той има красив строеж на тялото си, красиви очи, уши, нос, уста и т.н. Човек може да бъде красив, само ако енергиите му са разпределени правилно по всички удове. Не става ли това, едни органи ще възприемат повече енергия отколкото други. На това се дължи остротата на човешкия характер. Всяка дисхармония в организма прави човека сприхав, груб, остър. Изкуство е да се знае как да се отправят енергиите от стомаха в сърцето и от сърцето в мозъка.

В съвременната хигиена на първо място човек трябва да се научи как при хранене от малкото да извлича много хранителни вещества. Човек трябва да знае и кога да пие вода и как да я пие. Много нездравословни състояния произтичат от лошото пиене на водата. „Даже вие, които сте слушали толкова беседи, вземете една чаша вода от 150, 200. 300 грама, изпивате я изведнъж и казвате - Много хубаво ми стана на гърлото. Но това охлаждане се отразява на хармонията на капилярните съдове в храносмилателната система и храносмилането става мъчно. Имайте като правило - винаги пийте водата на глътки. Най-добре пие вода кокошката. Тя като вземе една глътка, вдига си главата нагоре. Кокошката знае как да пие вода, но не знае как да яде. Каквото тя намери, гълта го. Във водата се крият хранителни вещества, наричат се жизнени енергии, които поддържат организма.“

Мнозина от вас не вярвате в дишането, не вярвате в пиенето на вода, не вярвате в яденето, а вярвате в цяровете. Казвам, че цяровете, това са последното нещо, което човек трябва да употребява. Природата е предвидила за всички погрешки, които човек може да направи по едно изправление.

Най-добрата храна е тази, която може да се намери навсякъде. Плодовете са най-добрата храна. Всеки плод прилича на хубава, съдържателна книга, върху която са работили стотина професора. Ако професорите видят, че ти захвърляш книгата и се отнасяш пренебрежително към нея, те ще ти обърнат гръб. Не е позволено на човек да се отнася с пренебрежение към плодовете. Плодът е фабрика, в която са работили множество съзнания. Следователно, ако не знаете как да се отнасяте с плода, вие влизате в разрез с всички съзнания, с които той е свързан. Няма да мине много време и вие ще изпитате последствията на вашето невнимателно отношение към плода.

Ние се радваме на благата, но забравяме, че във всяко благо се крие Бог.

Ябълката има отношение към човешкото сърце, на което постоянно говори. Крушата има отношение към човешкия ум. Яжте плодовете и ги изучавайте. Четете написаното върху тях. Четете написаното и върху хората, за да се познаете и възлюбите. Когато ядете плодовете, не е хубаво да ядете и семето. Не яжте семето на плодните растения.

Някои майки, без да познават научно въпроса за храненето, като видят, че децата им са неразположени, дават им такива храни, които да повдигнат духа им, да ги разположат. Това лесно се постига с плодовете. Децата обичат плодовете и за това с тях лесно се трансформират състоянията им. Всяка форма, всеки плод има специфично предназначение. Чрез плодовете природата дава възможност на хората да трансформират състоянията си. На малките бозайничета природата трансформира състоянията, чрез майчиното мляко. На онези, които лазят - чрез играчките, чрез плодовете и бонбоните. А онези, които вече са проходили - чрез плодовете. Последната категория деца, най-много обичат плодовете. Към тази категория се отнасят повечето хора на Земята. Те са стъпили вече на краката си и трябва да се отнасят съзнателно към живота. Консервираните плодове са загубили голяма част от своята хранителност.

Плодовете не са само храна, но в многото случаи те служат и като лекарство. Ако имате запичане, яжте череши, те освобождават стомаха. Ако дробовете ви са слаби и умът ви не работи, яжте грозде, то лекува дробовете. Какво дават дренките? Ако сте без характер и отпуснат, като ядете дренки придобивате устойчивост, издръжливост в характера. Те доставят желязо в кръвта. Бих желал да имате устойчивостта на дренките. Сушени боровинки помагат при разстроен стомах. При боровинките силата им стои в червения цвят. Понеже растат на високи места, съдържат доста прана, ако се взимат, действат добре на стомаха. Ципицата, която образуват ореховите ядки, съдържа доста йод. Яжте орехи и не се страхувайте, те заместват употребата на йода.

Някои храни не са хигиенични, нека вземем за пример свинското месо. Щом ядете свинско месо, свинската клетка ще стане част от вас. Свинщината ще стане част от теб. Ти вече не си човек, но си една свиня. Ти имаш свински подтици в себе си. Свинските клетки са много индивидуални, те са мързеливи, не обичат да работят. Най-после мързелът от свинята е дошъл в теб. Тя е много разположена след като се наяде, да влезе в тинята, приятно и е да се търкаля. Хората, които ядат свинско месо, всякога боледуват. Свинската клетка причинява по-голяма пакост, отколкото да свърши някаква полезна работа. Като знаеше това, Мойсей забрани на евреите да ядат свинско месо.

Ако ядете постоянно кокоше месо, ще станете много тщеславни, каквато е кокошката. Тя като снесе едно яйце, ще окряка орталъка. За низшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с което човек се храни.