от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

ПОСЛЕСЛОВ

Един ден, през летуването ни на Рила, се наложи да потърсим каменни плочи за изграждането на бивака. Такива от по-високо качество се намираха между петото езеро - Бъбрека и шестото езеро - Сърцето. Организирахме се и заедно с Учителя отидохме за плочи. На връщане всеки носеше по една плоча. По едно стечение на обстоятелствата останах сам, редом до Учителя. Ние седнахме да починем и тогава, докато дойдат другите, споделих с Учителя: „Учителю, добре е да се остави за бъдещите поколения и една по-осезаема следа, да се напише една история за живота и обстановката, при която протече Вашето Дело. Освен Словото и музиката, принципите и методите, които ни завещахте, нека и ние разкажем за преживяното“.