от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

ПОГРЕШКИТЕ НЕ СЕ ПРОЩАВАТ, ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОПРАВЯТ

За да има добри резултати от упражненията, човек трябва да ги прави съзнателно, с разположение и вътрешен стремеж. Прави ли ги механически, формално, или по буквата, той ще развива в себе си, вместо положителни и добри навици, отрицателни и лоши и ще има обратни резултати. Човек се ползва от всяка работа, ако я върши съзнателно и с любов.

Ученикът започва своята духовна и вътрешна работа с проучване на себе си, на своите мисли, чувства и прояви. Той трябва да знае, че самопознанието е един вътрешен, дълбок процес.

Чрез правилното долавяне, почувстване и схващане на нещата, ученикът разработва центровете на предната част на мозъка си.

Ученикът трябва да бъде внимателен към своите погрешки, да ги оглежда точно, нито да ги намалява, нито да ги увеличава, без да се съди и критикува. Той трябва само да ги констатира, точно като сеизмограф и да ги изправя. Затова ученикът трябва да бъде абсолютно искрен към себе си. Той никога не трябва да се оправдава пред себе си, или пък да търси причината на своите неправилни прояви в другите. Погрешките не се прощават, те трябва да се поправят.

Ученикът трябва да живее чист и безкористен живот. Натъкне ли се на известни страдания и противоречия, той трябва да каже в себе си: „Такава е Волята Божия. Такава е волята на безграничния космос!“ Той трябва да се справи с недоволството в себе си.

Търпението е важен елемент. Само чрез съзнателно търпение човек може да придобие своята свобода. Само свободният човек може да бъде търпелив. Свободата и търпението вървят паралелно. Търпението е качество на волята.

Когато човек понася несгодите в живота, защото не може да намери друг изход, това е търпение по неволя. Неволята е отрицателно качество на ума. Когато човек не може да мисли, да разсъждава, да осветлява нещата правилно, той изпада в неволя. Срещне ли човек мъчнотиите и противоречията, той трябва да започне да мисли, да ги проучва и да ги осветлява. Тогава той ще види, как те постепенно се стопяват, докато напълно изчезнат. Затова, за разумния, страданията всякога крият в себе си нещо ценно.

За развитието на ума и на Божественото у себе си, човек трябва да се изкачва по високите планини. Планината е акумулатор на грамадна енергия, там владее чистотата. В тази светла атмосфера на планината човек лесно може да влезе във връзка със Светлите същества и да прояви своята Божествена природа. Там горе човек може да пише поезия, вдъхновен от Светлите същества, които обичат високите планини. Хората са още зелен и стипчив плод, затова не бива да се произнасяме предварително, за когото и да е било от нас. Ако искате да изправите един човек, не дръжте в ума си неговите недостатъци и погрешки. Любовта не вижда погрешките на хората. Тя е сляпа и глуха за тях.

Не трябва да избягвате и работата със земята. Всяко растение, всеки плод, с който човек се занимава, внася в него своите качества. Ако искате да бъдете активен, енергичен, отглеждайте червени череши. Ако искате да усилите вярата си, отглеждайте сини сливи. Чрез растенията можете да се лекувате, те съдържат магнетическа сила.

Лошите мисли и чувства покварят човека, а едновременно с това и всичко около него. Те са в състояние да заразят цялата атмосфера. Веднъж заразена, атмосферата се отразява вредно и на растенията, и на животните.

Ако има хора, които мислят, че без да разбират физическия живот ще разберат духовния, те се лъжат.

Смехът е благословение. Когато човек е излишно сериозен, той се втвърдява. Да се смееш, това е хубаво, козметично средство. Ако ли държите ръцете си халтаво, отпуснато, всякога ще бъдете слаби.

Съвременното човечество създава своите нещастия с лакомия. Всеки човек, който се е опитал да живее сам за себе си, е свършвал катастрофално. Частта извън тялото няма никакъв смисъл. Всички страдания в света произлизат от това, че хората искат да живеят само за себе си.

Щастието не може никой да го отнеме. То е качество на цялата Природа. Следователно, ако живеем в съгласие с нея, всякога ще бъдем щастливи. Човек, сам по себе си, не може да бъде щастлив. Той е част от цялото Битие. Следователно той може да живее и да бъде щастлив само, ако бъде в съгласие с Цялото. Някой казва: „Аз искам да живея за себе си.“ Щом живееш за себе си, нещастието ще дойде.

Когато сте неразположени, добре е да поставите гърба си на някое дърво, главно бряст, за да почерпите от него енергия. Добре е да се разхождате в брястова алея. Формата на брястовите листа, както и самият бряст действат успокоително на нервната система.