от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Николай Дойнов - И очите ми видяха Изгрева

КАЛУГЕРЪТ ОТ СВЕТА ГОРА

Спомням си посещението на един калугер от Атонския манастир в Света Гора. Той ни разправи чудния начин, по който бе стигнал до Изгрева. Калугерът владееше много добре гръцки и италиански. И негови преводачи бяха брат Стефан Белев и брат Бертоли. Калугерът ни разказа следното: „Преди години бях в Рим. Една нощ сънувам много ясно, че в стаята ми идва един старец. Той се приближава към мен и ми казва: „Иди утре в тази къща.“ В съня си видях една улица, която добре познавах, а също и къщата, която ми посочи бях виждал. На другия ден отивам право там и намирам същия старец, който видях в съня си. Щом се приближих до него, той ми каза, че след петнадесет дни ще умре, но след това ще идва да ми помага постоянно. Каза ми, че скоро ще отида в една далечна малка страна и там ще срещна един човек, стар като него, който ще ме упъти какво да правя. И наистина старецът умря след петнадесет дни. И аз взех да го виждам и чувствам около себе си.“ От този ден калугерът постоянно бил в очакване на срещата. Когато отива в Цариград, едно вътрешно ръководство му казва да отпътува към София. Цял месец той е в София, без да знае за какво е тук и какво да прави. Докато един ден негов познат споменава в разговора им за нашето духовно общество Бяло Братство. При тези думи, сърцето на калугера трепва. Едно вътрешно чувство му показва, че при нас ще намери това, което е очаквал толкова време. Идва на Изгрева, според както му се посочва. Той се срещна с Учителя. За Него му бе говорил онзи старец от Рим. Учителя му бе дал ред упътвания и го очакваше да дойде след една година, за да му даде нови. Така калугерът се приобщи към новите идеи.